Oppsett av nye tagger i Google Tag Manager

Slik setter dere opp scripts/cookies innenfor GDPR-regelverket.

Hva er "tagger"?

Tagger er kodesegmenter fra leverandører av analyse-, markedsførings- eller brukerstøttetjenester som gjør at du kan integrere de aktuelle produktene med nettsteder eller mobilapper.

Brukersamtykke i Google Tag Manager

Når en bruker velger sitt samtykke på websiden setter vi en variabel i Google Tag Manager som vi kaller "Consent Variable". Denne inneholder informasjon om hvilke type cookies brukeren har godkjent. Videre har vi satt opp tre "utløsere" (triggers) for å styre når tagger kan aktiveres:

Google Tag Manager - triggere

Velg riktig utløser for hver tag

Når dere f.eks. skal legge til en markedsførings-pixel, skal denne kun aktiveres dersom brukeren har godkjent markedsførings-cookies. Så i steden for å velge "All pages" som utløser, skal dere velge "Consent - Advertisement" slik:

Google Tag Manager - trigger

Nå vil denne taggen kun aktiveres dersom brukeren har samtykket til bruken av markedsførings-cookies.

Og helt til slutt

Ikke glem å publisere endringene :)

Google Tag Manager publisering